Categories
Uncategorized

बस यूँही……

…….
.
.
The love of the outdoors is eternal, a lifelong addiction that’s always satisfying, energizing and refreshing. Every moment spent in such surroundings adds more to my life than any other activity.
.
.
#Nature, #Nature_Photography

By abchandorkar

Consultant Interventional Cardiologist, Pune, India

18 replies on “बस यूँही……”

अश्या ठिकाणी आपण आपले उरतच नाही विरघळून जायला होईल कुणालाही…..
Beautiful backdrop..

Same pinch Sir

Liked by 1 person

Wow….Indeed…..
me too….

सुंदर छायाचित्र आणि शब्दं….

इतकं सुंदर आकाश आणि खाली शांत पाणी….
मनातील मीची तिथेच विसावली एकांती ती विराणी…

अश्या वातावरणात कायम तासन् तास बसून राहावे आणि समोरचे रंग आणि वातावरण विचारांच्या कुंचल्याने मनाच्या कॅनव्हास वर चितारत राहावे असे वाटते…..

Liked by 1 person

एक आशेचा किरण सर्व बदलतो. फोटो अति उत्तम बंडखोर निसर्ग आपल्याला वेगळ्या रंगाने बरेच सांगतो. ओळी अर्थपूर्ण व साजेश्या आहेत.

Liked by 1 person

घुट रहा हूं इस सीमेंट और ईंटे की चार दीवारों बीच,
कुदरत आवाज दे रही बिताने जीवन फिजाओं बीच,
चल तोड़ दे सारे बंधन और जी ले कुछ पल बहारों बीच….

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s